Monday, September 23

Orang Pertama dalam Islam : Bahagian 2

15 Orang Pertama dalam revolusi Islam


 1. Orang yang pertama menjadi muazzin dan melaungkan azan ialah Bilal Bin Rabah RA.
 2. Orang yang pertama bersembahyang dengan Rasulullah SAW ialah Ali Bin Abi Thalib RA.
 3. Orang yang pertama membuat mimbar masjid Nabi Muhammad SAW ialahTamim Ad-Dary RA.
 4. Orang yang pertama menghunuskan pedang dalam perjuangan fisabilillah ialah Az Zubair Bin Al Awwam RA.
 5. Orang yang pertama menulis sirah Nabi Muhammad SAW ialah Ibban Bin Uthman Bin Affan RA.
 6. Orang yang pertama beriman dengan Nabi Muhammad SAW ialah Khadijah Binti Khuwalid RA.
 7. Orang yang pertama mengasaskan usul Fikh ialah Imam Syafie RH.
 8. Orang yang pertama membina penjara dalam Islam ialah Ali Bin Abi Thalib RA.
 9. Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam ialah Muawiyah Bin Abi Sufyan RA.
 10. Orang yang pertama membina perpustakaan awam ialah Harun Ar Rasyid RH.
 11. Orang yang pertama mengadakan baitulmal ialah Umar Al Khattab RA.
 12. Orang yang pertama menghafal Al -Qur'an selepas Rasulullah SAW ialah Ali Bin Abi Thalib RA.
 13. Orang yang pertama membina menara di Masjidil Haram ialah Khalifah Abu Ja'a far Al Mansur RH.
 14. Orang yang pertama digelar Al Muqry ialah Mus'ab Bin Umair RA.
 15. Orang yang pertama masuk ke dalam syurga ialah Nabi Muhammad SAW. 
Sumber: Muntah Pelangi 
 

Blog Template by YummyLolly.com